RIO TINTO - TOMAGO

Smelter Name: Rio Tinto - Tomago Aluminium Ltd.
Location: Tomago, Raymond Terrace, NSW - Australia
Capacity: 590.000 tons/year
Technology: PB - AP18
Startup Year: 1983

tomago smelter

tomago